Chalupa u Magdalenky

Ubytování na Vysočině

TURISTICKÉ A CYKLISTICKÉ VÝLETY

Devět skal – je nejvyšším vrcholem centrálního hřbetu Žďárských vrchů tvořeného migmatitickými a biotitickými rulami. V jeho kulminační části byla procesy mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách vypreparována skupina tří oddělených skalních hřebenů, podél puklin rozčleněných v řadu skalních bloků s 9 většími a 3 menšími vrcholy, s výškou stěn až 15 m. Je to přírodní památka od roku 1976 a nachází se nedaleko obce Křižánky jižně od Svratky. Na vrcholu vede značená odbočka na vyhlídku situované na jedné ze skal, která poskytuje téměř kruhový výhled do okolí. Vzdálenost ze Škrdlovic po turistických značkách je 10km.

 

Žáková hora (810 m) –  je jedním ze 145 významných vrchů ČR na kterých je založen trigonometrický bod. Na jihovýchodní straně úbočí najdeme Stříbrnou studánku, jeden z pramenů Svratky. Téměř celé jižní úbočí Žákovy hory tvoří přírodní rezervace o ploše 38 ha, chránící zachovalý segment přirozených pralesovitých lesních společenstev. Jméno hory prý pochází o žácích, chovancích Žďárského kláštera, kteří zde kdysi zabloudili a již se nevrátili. Přes vrchol vede turistická značená cesta a zároveň naučná stezka Žákova hora-Tisůvka. Vzdálenost ze Škrdlovic po turistických značkách je 6,5km.

 

Tisůvka – (792 m) – na vrcholu zalesněného kopce se nachází skála, která je přírodní památkou. Lze se dostat na její vrchol. Bohužel, kvůli zalesnění zde není rozhled na okolí, přesto je to příjemný výlet na pěkné odpoledne, který zvládnou a užijí si i ti nejmenší. Podle legendy jde o zbytky kostela ve Světnově, který ďábel při stavbě odnášel a právě zde nad Tisůvkou pouštěl. Vrchol Tisůvky je přístupný, prochází tudy turistická značená cesta. Vzdálenost ze Škrdlovic po turistických značkách jsou 3km.

 

Čtyři palice (730 m) – O vskutku přiléhavý název se postaral největší ze tří zdejších skalních bloků – Čtyřpaličatá skála, jejíž vrchol se podle svislých puklin vytvaroval do podoby čtyř kyjovitých útvarů, lidově zvaných „palice“. Všechny skalní útvary jsou tvořené rulou, vymodelovanou mrazovým zvětráváním ve starších čtvrtohorách, s charakteristickými skalními mísami na vrcholkových plošinách. Svahy pod nimi pokrývají haldy sutí a balvanové proudy. Vrcholek Čtyřpaličaté skály, asi 50 m dlouhé a až 33 m vysoké, je přístupný. Vzdálenost ze Škrdlovic je 16,2km.

 

Rozštípená skála (560 m) – Jeden ze zajímavých skalních útvarů se nachází 4 km západně od Žďáru nad Sázavou (odtud sem vede i značená cesta) při řece Sázavě. Skalní útvar byl vypreparován na pruhu silimaniticko-biotitických rul strážeckého moldanubika. Skalní útvar tvoří mrazový srub o délce 75 m a výšce 15 m, jenž je ve spodní části svisle „rozštípnut“ puklinou o délce 10 m a širokou 2 m. Podle tohoto úkazu dostala skála i své jméno. Zdejší místo obývá ještěrka živorodá a slepýš křehký. Vzdálenost ze Škrdlovic je 14km.

 

Jiříčkova studánka – mnoho z těch, které jsou rozmístěné podél lesních cest, na jaře a v létě ožívá ruchem, který sem přináší turisté  – ať už pěšky, nebo na kole. Takovým příkladem může být i takzvaná Jiříčkova studánka, která se nachází ve hvozdech nedaleko Hluboké u Krucemburku při cestě do Havlíčkovy Borové v nadmořské výšce 625 metrů nad mořem. Dobrou prací přibyslavského lesního družstva obcí tady vzniklo půvabné a klidné místo s posezením i stojanem na kola, které může v horkém počasí poskytnout příjemný stín. A i když kvalita zdejší průzračné a svěže chladné vody není monitorována, viditelně často používané hrníčky svědčí o tom, že poutníkům evidentně chutná. Vzdálenost ze Škrdlovic je 9,6km.

 

Tři Studně – malá obec v nadmořské výšce 723 m, nachází se zde několik hotelů a dva rybníky – Medlovský rybník a Sykovec, oba dva jsou vhodné na koupání a lze si zde zapůjčit například šlapadla, či pramice :). Tři Studně se nachází mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě. Vzdálenost ze Škrdlovic je 11km.

 

Světnovské údolí – je od roku 1983 chráněno přírodní památkou. Turisticky neznačená, zpevněná cesta vede podél Sklenského potoka. V údolí se nachází několik ohrožených druhů a rostlin – např. bledule jarní, rak říční, pstruzi, mřenky,… . Vzdálenost ze Škrdlovic je 5,8km.